logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
A gyerekeknek két dolgot kell adni: gyökereket és szárnyakat. (Goethe)

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola


Hírek

Meghívó

a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
Iskolanyitogatójára

Tisztelt Szülők, kedves leendő első osztályos Gyerekek!
Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást vidám, játékos
iskolabemutató foglalkozásunkra.
2020. február 17. 1630 -1730 óráig

Iskolába megyek

Leendő elsősöknek

Beiratkozás a 2020/21-es tanévre

2020. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8-19-ig
A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelennie!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványai és lakcímkártyái
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • szülők elérhetősége (e-mail címek, telefonszámok)
 • a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (óvodából)
(Elsősorban eredeti vagy jó minőségű, olvasható másolat.)

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok

Nyilatkozat - A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan:
Nyilatkozat - Felügyeleti jog

Meghatalmazás - A személyes megjelenésben való akadályoztatás esetén:
Meghatalmazás - személyes megjelenés akadálya

Nyilatkozat - Elutasítás esetén elfogadható intézményekről:
Nyilatkozat - Elutasítás esetén

Nyilatkozat - Az iskolai dokumentumok megismeréséről:
Nyilatkozat - Iskolai dokumentumok

Nyilatkozat - Az etika vagy hit és erkölcstan oktatás választásáról:
Nyilatkozat - Etika - hitoktatás

Nyilatkozat - Az életvitel szerű tartózkodásra vonatkozóan:
Nyilatkozat - Tartózkodási hely

Nyilatkozat - Fénymásolásról:
Nyilatkozat - Fénymásolásról

Szülői hozzájárulás - Fénykép és videó készítéséhez:
Szülői hozzájárulás

Nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a magyarországi tartózkodás jogcímét!
 • regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles írásban bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§).A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását –a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából –be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A lakhely szerinti körzetes iskolában a szülő telefonon, e-mailben vagy személyesen jelzi, ha gyermekét másik intézménybe kívánja beíratni. A három forma bármelyikét választhatja, az intézmény elfogadja. Kérjük, ne feledkezzenek meg róla!

Minden olyan tanuló, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét és rendelkezik szakvéleménnyel (az iskolaérettségről való döntés) kérjük, hogy a beiratkozás előtt vagy annak napján a Vass Lajos Általános Iskolában leadni szíveskedjen.


Meghívó

SZÜLŐI FÓRUMRA

A Kispest Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ szülői fórumot szervez, amelyre tisztelettel meghívja a leendő első osztályos gyermekek szüleit.

A rendezvényen tájékoztatást kapnak:
 • az iskolaérettség kritériumairól,
 • a beiskolázással kapcsolatos jogszabályokról,
 • a beiskolázási eljárásról .

Jelen lesznek az intézmények vezetői és a leendő elsős tanítók is.

Helyszín: Károlyi Mihály Magyar - Spanyol Tannyelvű Gimnázium
(1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.)

Időpont: 2020. január 29. 17:00 óra

A szülői fórumon bemutatott prezentációk:

Iskolaérettség tájékoztató 2020. Iskola nyitogató 2020.

Iskolánk

Meghívó

a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
Nyílt napjára

Tisztelt Szülők, kedves leendő első osztályos Gyerekek!
Szeretettel várjuk minden nagycsoportos óvodás szüleit
nyílt napunkra.
2020. március 04. 800 -tól.

Alkalmassági szintfelmérés

A kézilabdaosztályba

2020. március 02. hétfő 1530-tól 1800-ig.
Helyszín: iskolánk tornaterme.

Pót alkalmassági szintfelmérés:
2020. március 09. hétfő 1530-tól 1800-ig.
Helyszín: iskolánk tornaterme.

A tánc szakra

2020. március 10-11. kedd, szerda 1400-tól 1800-ig.
Helyszín: Irányi Dániel utca 2.

Tájékoztató

Tájékoztató külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban Tájékoztató

Bázisiskola oklevél


Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

Kérjük azokat a tanulókat akik kerékpárral érkeznek iskolánkba, valamilyen eszközzel rögzítsék a tárolóhoz, oszlophoz, mert nem tudjuk garantálni az őrzését, és sajnos történt már eltulajdonítás napközben.

Vezetőség

Online Lelki Egészség Tanácsadás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szükség esetén, a diákok számára Online Lelki Egészség Tanácsadást biztosít speciálisan képzett szakemberek bevonásával.

Részletek: Tanácsadás

Tisztelt Szülők!

Kérjük az elektronikus naplónál szülői bejelentkezésre használt jelszavukat különös gonddal kezeljék!

Ne feledjék! Az Önök és gyermekeik adataihoz bárki hozzáférhet, aki ismeri felhasználónevüket és jelszavukat.

Kérjük tekintsék meg a jelszókezeléssel kapcsolatos tájékoztatót: E-napló jelszókezelés

Ebédlemondás, étkezéssel kapcsolatos információk.

2019. január 1-től az étkezési díjak változtak!
Részletek: Ebédbefizetés

Az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés 2017.09.19-től Ladányi Gyula területi koordinátor telefonszámán történik:
06 20 382 16 02
(730 és 1530 között hívható.)

Gyermekvédelem online környezetben

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében:
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben

Tájékoztató anyag (564 KB)SZJA 1%

Tisztelt Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-val támogassák az "Egy megújuló iskoláért" Alapítványt, ezzel hozzásegítve iskolánk tanulóit céljaik eléréséhez.

Adószám: 19668105-1-43

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2020-02-10 13:46:20

Tartalom

Névadónkról

Mint komponista, oratóriumokat, kantátákat, gyermekoperákat, mesejátékok, bábjátékok, színpadi művek kísérőzenéjét és természetesen kórusműveket alkotott.
Névadónkról részletesen...

Iskolánkról

Az iskola nevelő-oktató munkája élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy az országban elsőként nyertük el a „Mosolygós iskola" címet.
Iskolánkról részletesen...

Események

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életének legfontosabb eseményei.
Események részletesen...

Tantestületünk

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanári kara, és a pedagógusok munkáját segítő munkatársak.
Tantestületünk részletesen...

Állásajánlatok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola a következő szakos pedagógusok jelentkezését várja.
Állásajánlatok részletesen...

Dokumentumok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola dokumentumai.
Dokumentumok részletesen...

Pályázati programok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában megvalósuló pályázati programok bemutatása. Híreik, információik.
Pályázati programok részletesen...

Eredményeink

Büszkeségeink. Tanulóink eredményei, versenyeken elért helyezései.
Eredményeink részletesen...

Fotóalbum

Képek a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életéből.
Fotóalbum részletesen...

Mérések/Mutatók

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanulóinak mérési eredményei és továbbtanulási adatai.
Mérések/Mutatók részletesen...

Ebédbefizetés

Ebédbefizetéssel kapcsolatos információk, időpontok. Márciustól lehetőség nyílik az átutalással történő ebédbefizetésre is.
Ebédbefizetés részletesen...

Tehetségpont

Mindig törekedtünk rá, hogy a ránk bízott gyermekek örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik.
Tehetségpont részletesen...

Hírek, információk

Aktuális hírek és információk a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életével kapcsolatban.
Hírek, információk részletesen...

Kapcsolat

Látogassanak el hozzánk, hogy betekintést nyerjenek a nálunk folyó oktató-nevelő munkánkba
Kapcsolat részletesen...

Ökoiskola hírek

Iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, és környezetünk védelmét, ápolását, szépítését.
Ökoiskola hírek részletesen...

Tananyagok

Tananyagok, segédanyagok, tesztek és feladatok játékos tanulásához, ismeretszerzéshez.
Tananyagok részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.