logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
A gyerekeknek két dolgot kell adni: gyökereket és szárnyakat. (Goethe)

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola


Hírek

Tisztelt Szülők!


A járványhelyzettel kapcsolatos információkat a Koronavírus oldalunkon olvashatják.


Tisztelt Szülők!


Jelen járványhelyzetben kérjük, hogy egyéni szűrővizsgálat keretében, a szülő kíséretében vegyék igénybe a fogászati szűrővizsgálatot!


Tisztelt Szülők!


Az iskolai ügyintézés elsődlegesen telefonon, vagy online történik.

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén:
 • a portás feljegyzi az érkező szülő nevét külön erre a célra rendszeresített füzetbe,
 • egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben,
 • kijelölt útvonalon közlekedhetnek,
 • kötelezően maszkban.
Siposné Kaszonyi Andrea
intézményvezető


Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy az ebédbefizetéseket online módon intézzék!

Az iskolába egy időben csak 1 szülő léphet be, ezért nagyon megnő a várakozási idő!

Ebédbefizetésről részletesen: EbédbefizetésTisztelt Szülők!

Az első osztályosok szülői értekezlete

Az első osztályosok szülői értekezletének időpontja: 2020. augusztus 26-án 1630.

Mindenkit várunk.


A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet


Zene és tánc ágazataira. Részletek: Felvételi plakát

Felvételi időpont: 2020.08.24. és 2020.08.25. 14 és 18 óra között.

Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola (1193 Budapest, Csokonai utca 9.)


Tisztelt Szülők!

A kispesti iskolák alsó tagozatos és 5. osztályos tanulói idén is kapnak füzetcsomagot.

Részletek: Tájékoztató füzetcsomagokról

Taneszközlista 1 osztályosoknak

Részletek: Taneszközlista 1. évfolyam 2020.


SZJA 1%

Tisztelt Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-val támogassák az "Egy megújuló iskoláért" Alapítványt, ezzel hozzásegítve iskolánk tanulóit céljaik eléréséhez.

Adószám: 19668105-1-43A digitális munkarend bevezetése


Március 16-ától Magyarországon új oktatási munkarend lépett életbe, a „tantermen kívüli, digitális munkarend”.


Diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe!


Ez nem nyári szünet!

Annak érdekében, hogy a tanulóknak ne kelljen megismételni a tanévet, kérjük, hogy minden szülő és diák vegyen részt a megváltozott feltételekhez igazodó munkában!

Kérjük olvassák el az iskolánkban megvalósuló digitális
oktatás híreit, tudnivalóit: Digitális oktatás hírei !


Ha valakinek a digitális oktatás megvalósításával kapcsolatban gondja, problémája, kérdése van
és és nem találja arra a válasz a Gyakran ismételt kérdések oldalunkon
akkor írja meg nekünk a vass@egressy.info email címre!


A tárgy mezőbe feltétlen írja be, hogy "Probléma".
Adatvédelmi tájékoztató

Tisztel Szülők!


Az iskolavédőnők is dolgoznak: Részletek


Tisztel Szülők!

Kérjük, hogy a Digitális oktatással kapcsolatban iskolánk honlapját figyeljék!

Itt közzéteszünk minden információt, ami ahhoz kell, hogy tanulók teljesíteni tudják feladataikat és reményeink szerint néhány hónap múlva sikeresen befejezzék a tanévet.

Fontos!

A tanulás ütemezése

 • A tananyagokat és feladatokat minden héten hétfőn és kedden tesszük közzé.
 • A tananyagok és feladatok a heti órarendben szereplő órák anyagát tartalmazzák, de a tanulók ezeket tetszőleges sorrendben tanulják és oldják meg.
 • A tanulói munkákat legkésőbb a következő héten keddig kell beküldeni.

Fontos!

Ha egy tanuló a Krétában és honlapunkon más-más feladatot talál, akkor szabadon dönt, hogy melyiket oldja meg. Bármelyiket beküldve feladatát teljesítette.

Fontos!

Kérjük, hogy a tanulók munkáit és a Digitális oktatással kapcsolatos kérdéseiket a

vass@egressy.info

címre küldjék.

Iskolába megyek

Leendő elsősöknek

Beiratkozás a 2020/21-es tanévre

2020. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8-19-ig
A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelennie!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványai és lakcímkártyái
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • szülők elérhetősége (e-mail címek, telefonszámok)
 • a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (óvodából)
(Elsősorban eredeti vagy jó minőségű, olvasható másolat.)

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok

Nyilatkozat - A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan:
Nyilatkozat - Felügyeleti jog

Meghatalmazás - A személyes megjelenésben való akadályoztatás esetén:
Meghatalmazás - személyes megjelenés akadálya

Nyilatkozat - Elutasítás esetén elfogadható intézményekről:
Nyilatkozat - Elutasítás esetén

Nyilatkozat - Az iskolai dokumentumok megismeréséről:
Nyilatkozat - Iskolai dokumentumok

Nyilatkozat - Az etika vagy hit és erkölcstan oktatás választásáról:
Nyilatkozat - Etika - hitoktatás

Nyilatkozat - Az életvitel szerű tartózkodásra vonatkozóan:
Nyilatkozat - Tartózkodási hely

Nyilatkozat - Fénymásolásról:
Nyilatkozat - Fénymásolásról

Szülői hozzájárulás - Fénykép és videó készítéséhez:
Szülői hozzájárulás

Nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a magyarországi tartózkodás jogcímét!
 • regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles írásban bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§).A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását –a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából –be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A lakhely szerinti körzetes iskolában a szülő telefonon, e-mailben vagy személyesen jelzi, ha gyermekét másik intézménybe kívánja beíratni. A három forma bármelyikét választhatja, az intézmény elfogadja. Kérjük, ne feledkezzenek meg róla!

Minden olyan tanuló, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét és rendelkezik szakvéleménnyel (az iskolaérettségről való döntés) kérjük, hogy a beiratkozás előtt vagy annak napján a Vass Lajos Általános Iskolában leadni szíveskedjen.

Pályázat

a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezető beosztásának ellátására


Részletek: Intézményvezető pályázat

Tájékoztató

Tájékoztató külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban Tájékoztató

Bázisiskola oklevél


Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

Kérjük azokat a tanulókat akik kerékpárral érkeznek iskolánkba, valamilyen eszközzel rögzítsék a tárolóhoz, oszlophoz, mert nem tudjuk garantálni az őrzését, és sajnos történt már eltulajdonítás napközben.

Vezetőség

Online Lelki Egészség Tanácsadás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szükség esetén, a diákok számára Online Lelki Egészség Tanácsadást biztosít speciálisan képzett szakemberek bevonásával.

Részletek: Tanácsadás

Tisztelt Szülők!

Kérjük az elektronikus naplónál szülői bejelentkezésre használt jelszavukat különös gonddal kezeljék!

Ne feledjék! Az Önök és gyermekeik adataihoz bárki hozzáférhet, aki ismeri felhasználónevüket és jelszavukat.

Kérjük tekintsék meg a jelszókezeléssel kapcsolatos tájékoztatót: E-napló jelszókezelés

Ebédlemondás, étkezéssel kapcsolatos információk.

2019. január 1-től az étkezési díjak változtak!
Részletek: Ebédbefizetés

Az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés 2017.09.19-től Ladányi Gyula területi koordinátor telefonszámán történik:
06 20 382 16 02
(730 és 1530 között hívható.)

Gyermekvédelem online környezetben

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében:
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben

Tájékoztató anyag (564 KB)
Tájékoztató beiratkozáshoz
(Változott! 2020.04.06. 12:18)

Az aktuális tájékoztató (2020.04.06. 12:18): Beiratkozási tájékoztató v.3

Beküldendő nyilatkozat (2020.04.06.): Nyilatkozat beiratkozáshoz

Felvételi körzetek: Felvételi körzetünk

A tájékoztató a beiratkozás menetét, a gyermekek és szülők lehetőségeit és teendőit részletesen bemutatja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

Szerző: Webmester

Módosítva: 2020-09-25 07:19:20

Tartalom

Digitális oktatás

A tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósításához szükséges, információk, tananyagok és feladatok.
Digitális oktatás részletesen...

Névadónkról

Mint komponista, oratóriumokat, kantátákat, gyermekoperákat, mesejátékok, bábjátékok, színpadi művek kísérőzenéjét és természetesen kórusműveket alkotott.
Névadónkról részletesen...

Iskolánkról

Az iskola nevelő-oktató munkája élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy az országban elsőként nyertük el a „Mosolygós iskola" címet.
Iskolánkról részletesen...

Események

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életének legfontosabb eseményei.
Események részletesen...

Tantestületünk

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanári kara, és a pedagógusok munkáját segítő munkatársak.
Tantestületünk részletesen...

Állásajánlatok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola a következő szakos pedagógusok jelentkezését várja.
Állásajánlatok részletesen...

Dokumentumok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola dokumentumai.
Dokumentumok részletesen...

Pályázati programok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában megvalósuló pályázati programok bemutatása. Híreik, információik.
Pályázati programok részletesen...

Eredményeink

Büszkeségeink. Tanulóink eredményei, versenyeken elért helyezései.
Eredményeink részletesen...

Fotóalbum

Képek a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életéből.
Fotóalbum részletesen...

Mérések/Mutatók

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanulóinak mérési eredményei és továbbtanulási adatai.
Mérések/Mutatók részletesen...

Ebédbefizetés

Ebédbefizetéssel kapcsolatos információk, időpontok. Márciustól lehetőség nyílik az átutalással történő ebédbefizetésre is.
Ebédbefizetés részletesen...

Tehetségpont

Mindig törekedtünk rá, hogy a ránk bízott gyermekek örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik.
Tehetségpont részletesen...

Hírek, információk

Aktuális hírek és információk a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életével kapcsolatban.
Hírek, információk részletesen...

Kapcsolat

Látogassanak el hozzánk, hogy betekintést nyerjenek a nálunk folyó oktató-nevelő munkánkba
Kapcsolat részletesen...

Digitális tananyagok

Tananyagok, segédanyagok, tesztek és feladatok játékos tanulásához, ismeretszerzéshez.
Digitális tananyagok részletesen...

Ökoiskola hírek

Iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, és környezetünk védelmét, ápolását, szépítését.
Ökoiskola hírek részletesen...

Tanári oldalak

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola pedagógusainak saját oldalai.
Tanári oldalak részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.