logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
A gyerekeknek két dolgot kell adni: gyökereket és szárnyakat. (Goethe)

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola


Hírek

A digitális munkarend bevezetése


Március 16-ától Magyarországon új oktatási munkarend lépett életbe, a „tantermen kívüli, digitális munkarend”.


Diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe!


Ez nem nyári szünet!

Annak érdekében, hogy a tanulóknak ne kelljen megismételni a tanévet, kérjük, hogy minden szülő és diák vegyen részt a megváltozott feltételekhez igazodó munkában!

Kérjük olvassák el az iskolánkban megvalósuló digitális
oktatás híreit, tudnivalóit: Digitális oktatás hírei !


Ha valakinek a digitális oktatás megvalósításával kapcsolatban gondja, problémája, kérdése van
és és nem találja arra a válasz a Gyakran ismételt kérdések oldalunkon
akkor írja meg nekünk a vass@egressy.info email címre!


A tárgy mezőbe feltétlen írja be, hogy "Probléma".

Tájékoztató beiratkozáshoz

Az aktuális tájékoztató (2020.04.04): Tájékoztató beiratkozáshoz (2020.04.)

A tájékoztató a beiratkozás menetét, a gyermekek és szülők lehetőségeit és teendőit részletesen bemutatja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

Tisztel Szülők! (április 2.)

A tavaszi szünet két napos lesz 2020. 04. 09-től 2020. 04. 14-ig tart.

Mindenkinek kellemes Ünnepet és jó pihenést kívánunk!

 • Hétfőn (04.06.) és kedden (04.07.) honlapunkon tanulóink számára közzétesszük a következő két hét feladatait. Az egyszerűség kedvéért egyben (4.-5. hét jelöléssel) .
 • Csak a tanítási napokon az órarendben (Krétában) szereplő órákhoz kapnak a tanulók feladatot. A két hét feladatait elegendő lesz az azt követő héten keddig beküldeni.
Kérjük, hogy a szünetet használják pihenésre! Kérjük, hogy aki teheti maradjon otthon!

Tisztel Szülők! (március 31.)

Ettől a héttől (a digitális munkarend 3. hete) minden osztályhoz elérhető a honlapra feltöltött feladatok listája.
 • A legkésőbb feltöltött vagy módosított feladatok kerülnek az elejére.
 • A listákban a múlt heti feladatok nem szerepelnek. Azokat a megszokott módon lehet elérni.

Tisztel Szülők! (március 31.)

Tájékoztató a márciusi befizetések visszaigényléséről

A tájékoztató itt érhető el: Tájékoztató a befizetések visszaigénylésről

Tisztel Szülők!

Kérjük, hogy a Digitális oktatással kapcsolatban iskolánk honlapját figyeljék!

Itt közzéteszünk minden információt, ami ahhoz kell, hogy tanulók teljesíteni tudják feladataikat és reményeink szerint néhány hónap múlva sikeresen befejezzék a tanévet.

Fontos!

A tanulás ütemezése

 • A tananyagokat és feladatokat minden héten hétfőn és kedden tesszük közzé.
 • A tananyagok és feladatok a heti órarendben szereplő órák anyagát tartalmazzák, de a tanulók ezeket tetszőleges sorrendben tanulják és oldják meg.
 • A tanulói munkákat legkésőbb a következő héten keddig kell beküldeni.

Fontos!

Ha egy tanuló a Krétában és honlapunkon más-más feladatot talál, akkor szabadon dönt, hogy melyiket oldja meg. Bármelyiket beküldve feladatát teljesítette.

Fontos!

Kérjük, hogy a tanulók munkáit és a Digitális oktatással kapcsolatos kérdéseiket a

vass@egressy.info

címre küldjék.

Tisztelt Szülők!

A tanulók számára honlapunkra folyamatosan töltjük a feladatokat és digitális segédanyagokat.
 • A feladatok nem az órarendben tesszük fel, hanem amilyen sorrendben elkészülnek.
 • A diákok olyan sorrendben oldják meg az egyes feladatokat, amilyenben kívánják.
 • A tananyag tartalmak a rendkívüli helyzet miatt egyes tantárgyaknál változhatnak.
 • A rendkívüli helyzet miatt a diákokat sem éri semmi hátrány, ha a feladatok megoldásával elcsúsznak.
 • Számunkra most az a legfontosabb, hogy a digitális oktatás zavartalanul működjön, és tanév végén minden tanulónknak bizonyítványt tudjunk kiállítani.
Kérjük, hogy a Digitális oktatás oldalunkon található tanulói feladatok megoldásait a vass@egressy.info VÁLTOZOTT! címre küldjék!

Tisztelt Szülők!

Március 23. hétfőtől az ebédeket kiosztása két iskolában történik 12.00 -13.30 között.
 • Bólyai Iskola - ide tartoznak: Gábor Iskolák, Vass Lajos Iskola, Eötvös Iskola;
 • Pannónia Iskola - ide tartoznak: Kós Károly Iskola, Erkel Ferenc Iskola, Puskás Iskola, Móra Iskola, Deák Gimnázium

Tisztelt Szülők!

A kiscsoportos ügyelet részletei: Kiscsoportos ügyelet
Kérjük, hogy aki az ügyeletet a tavaszi szünet idején igénybe kívánja venni az legkésőbb 2020. április 7-ig jelezze!
Iskolába megyek

Leendő elsősöknek

Beiratkozás a 2020/21-es tanévre

2020. április 23-24. (csütörtök-péntek) 8-19-ig
A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelennie!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványai és lakcímkártyái
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • szülők elérhetősége (e-mail címek, telefonszámok)
 • a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (óvodából)
(Elsősorban eredeti vagy jó minőségű, olvasható másolat.)

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok

Nyilatkozat - A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan:
Nyilatkozat - Felügyeleti jog

Meghatalmazás - A személyes megjelenésben való akadályoztatás esetén:
Meghatalmazás - személyes megjelenés akadálya

Nyilatkozat - Elutasítás esetén elfogadható intézményekről:
Nyilatkozat - Elutasítás esetén

Nyilatkozat - Az iskolai dokumentumok megismeréséről:
Nyilatkozat - Iskolai dokumentumok

Nyilatkozat - Az etika vagy hit és erkölcstan oktatás választásáról:
Nyilatkozat - Etika - hitoktatás

Nyilatkozat - Az életvitel szerű tartózkodásra vonatkozóan:
Nyilatkozat - Tartózkodási hely

Nyilatkozat - Fénymásolásról:
Nyilatkozat - Fénymásolásról

Szülői hozzájárulás - Fénykép és videó készítéséhez:
Szülői hozzájárulás

Nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a magyarországi tartózkodás jogcímét!
 • regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles írásban bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§).A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását –a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából –be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A lakhely szerinti körzetes iskolában a szülő telefonon, e-mailben vagy személyesen jelzi, ha gyermekét másik intézménybe kívánja beíratni. A három forma bármelyikét választhatja, az intézmény elfogadja. Kérjük, ne feledkezzenek meg róla!

Minden olyan tanuló, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét és rendelkezik szakvéleménnyel (az iskolaérettségről való döntés) kérjük, hogy a beiratkozás előtt vagy annak napján a Vass Lajos Általános Iskolában leadni szíveskedjen.

Tisztelt Szülők!

Március 9-én 16-17 óra között tájékoztatást tartanak az egyházak képviselői az iskola ebédlőjében.

Május 20-ig van lehetőségük a szülőknek, ha változtatni kívánnak. Írásban kell jelezni az intézmény vezetőjének és az egyház képviselőjének, ha a következő tanévben módosítani kívánnak az etika, hit- és erkölcstan oktatáson.

Nyilatkozat - Az etika vagy hit és erkölcstan oktatás választásáról:
Nyilatkozat - Etika - hitoktatás

Meghívó

SZÜLŐI FÓRUMRA

A Kispest Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ szülői fórumot szervez, amelyre tisztelettel meghívja a leendő első osztályos gyermekek szüleit.

A rendezvényen tájékoztatást kapnak:
 • az iskolaérettség kritériumairól,
 • a beiskolázással kapcsolatos jogszabályokról,
 • a beiskolázási eljárásról .

Jelen lesznek az intézmények vezetői és a leendő elsős tanítók is.

Helyszín: Károlyi Mihály Magyar - Spanyol Tannyelvű Gimnázium
(1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.)

Időpont: 2020. január 29. 17:00 óra

A szülői fórumon bemutatott prezentációk:

Iskolaérettség tájékoztató 2020. Iskola nyitogató 2020.

Pályázat

a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezető beosztásának ellátására


Részletek: Intézményvezető pályázat

Tájékoztató

Tájékoztató külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban Tájékoztató

Bázisiskola oklevél


Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

Kérjük azokat a tanulókat akik kerékpárral érkeznek iskolánkba, valamilyen eszközzel rögzítsék a tárolóhoz, oszlophoz, mert nem tudjuk garantálni az őrzését, és sajnos történt már eltulajdonítás napközben.

Vezetőség

Online Lelki Egészség Tanácsadás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szükség esetén, a diákok számára Online Lelki Egészség Tanácsadást biztosít speciálisan képzett szakemberek bevonásával.

Részletek: Tanácsadás

Tisztelt Szülők!

Kérjük az elektronikus naplónál szülői bejelentkezésre használt jelszavukat különös gonddal kezeljék!

Ne feledjék! Az Önök és gyermekeik adataihoz bárki hozzáférhet, aki ismeri felhasználónevüket és jelszavukat.

Kérjük tekintsék meg a jelszókezeléssel kapcsolatos tájékoztatót: E-napló jelszókezelés

Ebédlemondás, étkezéssel kapcsolatos információk.

2019. január 1-től az étkezési díjak változtak!
Részletek: Ebédbefizetés

Az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés 2017.09.19-től Ladányi Gyula területi koordinátor telefonszámán történik:
06 20 382 16 02
(730 és 1530 között hívható.)

Gyermekvédelem online környezetben

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében:
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben

Tájékoztató anyag (564 KB)SZJA 1%

Tisztelt Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-val támogassák az "Egy megújuló iskoláért" Alapítványt, ezzel hozzásegítve iskolánk tanulóit céljaik eléréséhez.

Adószám: 19668105-1-43

Szerző: Webmester

Módosítva: 2020-04-04 14:13:16

Tartalom

Digitális oktatás

A tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósításához szükséges, információk, tananyagok és feladatok.
Digitális oktatás részletesen...

Névadónkról

Mint komponista, oratóriumokat, kantátákat, gyermekoperákat, mesejátékok, bábjátékok, színpadi művek kísérőzenéjét és természetesen kórusműveket alkotott.
Névadónkról részletesen...

Iskolánkról

Az iskola nevelő-oktató munkája élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy az országban elsőként nyertük el a „Mosolygós iskola" címet.
Iskolánkról részletesen...

Események

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életének legfontosabb eseményei.
Események részletesen...

Tantestületünk

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanári kara, és a pedagógusok munkáját segítő munkatársak.
Tantestületünk részletesen...

Állásajánlatok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola a következő szakos pedagógusok jelentkezését várja.
Állásajánlatok részletesen...

Dokumentumok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola dokumentumai.
Dokumentumok részletesen...

Pályázati programok

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában megvalósuló pályázati programok bemutatása. Híreik, információik.
Pályázati programok részletesen...

Eredményeink

Büszkeségeink. Tanulóink eredményei, versenyeken elért helyezései.
Eredményeink részletesen...

Fotóalbum

Képek a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életéből.
Fotóalbum részletesen...

Mérések/Mutatók

A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tanulóinak mérési eredményei és továbbtanulási adatai.
Mérések/Mutatók részletesen...

Ebédbefizetés

Ebédbefizetéssel kapcsolatos információk, időpontok. Márciustól lehetőség nyílik az átutalással történő ebédbefizetésre is.
Ebédbefizetés részletesen...

Tehetségpont

Mindig törekedtünk rá, hogy a ránk bízott gyermekek örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik.
Tehetségpont részletesen...

Hírek, információk

Aktuális hírek és információk a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola életével kapcsolatban.
Hírek, információk részletesen...

Kapcsolat

Látogassanak el hozzánk, hogy betekintést nyerjenek a nálunk folyó oktató-nevelő munkánkba
Kapcsolat részletesen...

Digitális tananyagok

Tananyagok, segédanyagok, tesztek és feladatok játékos tanulásához, ismeretszerzéshez.
Digitális tananyagok részletesen...

Ökoiskola hírek

Iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, és környezetünk védelmét, ápolását, szépítését.
Ökoiskola hírek részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.