logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Tehetségpont


Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés

Tehetségpont lógó
Intézményünk tantestületének pedagógiai gyakorlatát jól szemlélteti iskolai hitvallásunk, mely így szól:
„ Két dolgot kell adni a gyerekeknek.
Gyökereket és szárnyakat.”

(Goethe)

Pedagógiai munkánk során mindig törekedtünk rá, hogy a ránk bízott gyermekek örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik. Céljaink eléréséhez folyamatosan kerestük az új utakat, igyekeztünk és folyamatosan igyekszünk megvalósítani az élménypedagógia alapelvei mentén szerveződő napi pedagógiai munkát.

Valljuk, hogy a tehetség csírája mindenkiben ott rejtezik. Minden gyermek, aki szárnyaink alá kerül, tehetséges valamiben, csak ezt a képességet, készséget, ezt a „rejtőzködő csírát” meg kell találni, segíteni kell neki, hogy előbújva szárba szökkenhessen.

Kiemelt területként kezeljük az egyéni bánásmód, a differenciálás gyakorlati megvalósítását, a tehetségek támogatását, segítését. Ezért döntöttünk úgy a tavalyi tanévben, hogy eredményeinket és céljainkat összegezve pályázunk a Tehetségpont címre, hogy csatlakozhassunk a Nemzeti Tehetségpontok Hálózatához.

Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy beadott regisztrációs anyagunk elérte a várt eredményt, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága iskolánk Tehetségpont működési kérelmét elfogadta, így az idei tanévet már működő Regisztrált Tehetségpontként kezdhettük.

Az intézményünk által alapított helyi hatáskörű Tehetségpont neve „Kispesti Vass Lajos Általános Iskola” (rövid nevén: Kispesti Vass), azonosítószáma TP 141 001 675.

Intézményünkben hagyománya van az új utak keresésének, a folyamatos fejlődésnek, éppen ezért kívánjuk most tehetségfejlesztő munkánkat is még tudatosabban, még több lehetőséget kihasználva hatékonyabbá tenni.

Tantestületünk négy tagja rendelkezik speciális tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen szerzett végzettséggel: Pethesné Urányi Zita, Ostrowski Tamás, Ostrowskiné Papp Éva, Nyilasi Adrienn.

Büszkén mondhatjuk, hogy intézményünkben nincs olyan pedagógus, aki ne állna mellszélességgel célkitűzéseink mellé, ne vállalna szívesen feladatot a Tehetségpont működésében. Valamennyi kollégáról elmondható, hogy sokrétű, gyakran több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a témában, folyamatosan beépítve az új ismereteket a gyakorlati munkába.

Az idei tanév elsődleges feladata volt a kollégák segítése a tehetségek felismerésében, támogatásában. Két nevelési értekezletet is tartottunk a témában, interaktív formában.

Kiváló eredményeket értek el tanulóink elhivatott pedagógusaink felkészítésével mind a kerületi, mind az országos versenyeken több tantárgyból is, alsó és felső tagozaton egyaránt (magyar, matematika, természettudományos versenyek, komplex versenyek). Szintén sikerrel szerepeltünk több sportág versenyén is (atlétika, röplabda, kidobós, sakk, asztalitenisz).

Igyekeztünk a tehetséggondozás szempontjai szerint tudatosan irányítani az iskolai verseny- felkészítő munkát, a gyakorlás mellett ügyelve az erősségek és gyengeségek feltárására, a gyengébb területek fejlesztésére, a lazító programok beiktatására. Emellett igyekeztünk fokozott figyelmet fordítani a kiemelkedően tehetséges gyerekek beazonosítására, megfelelő helyre irányítására is.

Idei tanévünk kiemelt feladata volt a tehetséggondozó tevékenységhez kapcsolódó tervező munka még tudatosabbá tétele, az elemzés – értékelés fejlesztése, a folyamatos visszacsatolás, reflexiók rögzítése, valamint a következő tanév tehetségtámogató tevékenységének előkészítése.

Emellett két, a Nemzeti Tehetségprogram keretében kiírt pályázaton is indultunk, melyeknek még várjuk az eredményét.
  • NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM - A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben NTP-MTTD- 16 című pályázat
  • NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása NTP-SR- 16 című pályázat

Szerző: Webmester

Módosítva: 2017-08-16 14:22:00

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.