logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Iskolánkról


Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Az iskola küldetése, hogy lelkileg, testileg egészséges, korszerű ismeretekkel rendelkező tanulókat neveljünk, akik szilárd alapműveltséggel, használható nyelvtudással folytathatják tanulmányaikat a középiskolában.

Nevelő-oktató munkánk az élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy az országban elsőként nyertük el a „Mosolygós iskola” címet. Biztosítjuk minden gyermek számára az életkorának és képességeinek megfelelő alapokat. Segítjük a felzárkózást, de fontosnak tartjuk a tehetségek támogatását is.

Intézményünk a 2014/15-ös tanévtől Regisztrált Tehetségpontként működik.

A jól bevált hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk meg az elsős kisdiákokat olvasni.

Fontosnak tartjuk a képességek fejlesztését, melyhez kooperatív tanulási technikákat, projekt módszert, differenciált oktatást alkalmazunk.

A matematikát sok eszközhasználattal, játékos logikai feladatokkal tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

Első osztálytól a gyerekek heti két órában angol nyelvet csoportbontásban tanulhatnak, negyedik évfolyamtól nívószinten.

Színvonalas munkánkat segíti a tantermekbe felszerelt projektor, számítógép, mely lehetőséget biztosít a digitális tananyagok használatához, korszerű ismeretek elsajátításához.

Iskolánk részt vesz digitális tananyagok fejlesztésében. A „Robina” online tananyagot az intézmény pedagógusa és a rendszergazdája készíti.

A mindennapos testmozgást, a sportolási lehetőséget a nagy udvar, a kültéri kézilabdapálya, a műfüves futballpálya, a kosárlabdapálya és a tornacsarnokunk biztosítja. Tehetséggondozás keretében, tanórán a kézilabda osztályban első osztálytól elsajátítják a kézilabda alapjait.

A sportág iránt érdeklődők, délután a Kispest Női Kézilabda Club edzésein vehetnek részt. Szakköreink és a délutáni foglalkozások kínálata bőséges. A művészeti tevékenységtől a néptánc, balett, vizuális nevelés, kézművesség, énekkar, furulya szakkörtől a középiskolai felkészítőig.

Intézményünkben feladatunknak tekintjük, hogy minél több gyermek tapasztalja meg az alkotásban rejlő felszabadító örömet, érzést. Délután a balett és néptánc foglalkozások keretében ismerkednek meg a tánc örömével, szépségével.

Népi játékokon keresztül ismerik meg a különböző népek hagyományait.

A balett tanszakon alapfokon a klasszikus balett a ritmikus gyakorlatokra, táncos-kreatív játékokra, térformákra épül.

A balett és néptánc iránt érdeklődő gyerekeket a Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola tanárai oktatja a néptánc-, és balett termünkben.
Örökös ÖKO- iskolaként az iskolai élet minden területén érvényesül a környezeti nevelés.

Igyekszünk minden tevékenységet az élővilág tiszteletben tartásával végezni. Hangsúlyt fektetünk a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. Részt veszünk környezetvédelmi projektekben.

A pedagógusok játékos feladatokon keresztül tanítják meg a tanulókat az egészséges életmódra, a környezetvédelemre.

Szerző: Webmester

Módosítva: 2021-12-10 17:23:48

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.