logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Tanulói feladatok - Matek 6.


12. hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. június 2. és 5.között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Nyitott mondatok (egyenletek, egyenlőtlenségek) Tk. 203-222. oldal

Beadandó feladatok (füzetbe): Tudáspróba 222. oldal 17. feladat (1,2,3,4)

A beküldési határidő: 2020. június 9.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-06-03 09:25:18

12.hét Matematika 6.3. (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. június 2. és 5. között a következő feladatokat végezzétek el.


Nézzétek meg a következő oktatófilmet!Oktatófilm

Emlékeztek még?
 • Például, ha a 60-at elosztjuk 7-tel, akkor maradékul 4-et kapunk. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a 60 hetes maradéka 4.Ha egy A természetes szám hetes maradéka 4, akkor ez így írható: A = 7 ∙ a + 4, ahol az a természetes szám.
 • Ha 70-et elosztjuk 7-tel, akkor maradékul 0-t kapunk. A 70 hetes maradéka 0, vagyis a 70 osztható 7-tel, a 7-nek többszöröse a 70.Ha egy B természetes szám osztható 7-tel, akkor ez így írható: B = 7 ∙ b, ahol a b természetes szám.

Feladat:
 • A fent olvasható oszthatósági szabályokat legyetek szívesek leírni a füzetbe!
 • A tankönyvetek 224.oldalán található Emlékeztető alatti szövegrészt másoljátok le a füzetetekbe!
Házi feladat:
 • A tankönyvetek 226.oldalán található 4.feladat

A beküldési határidő: 2020. június 9.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-06-02 10:50:57

12.hét Matematika 6.2. (Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. június 2. és 5. között a következő feladatokat végezzétek el.


Év végi összefoglalás
Legyetek szívesek a következő letölthető dokumentumban megadott feladatokat a beküldési határidőig megoldani és visszaküldeni (0 KB)!

A beküldési határidő: 2020. június 9.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-06-02 08:58:13

11. hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 25. és 29. között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Nyitott mondatok (egyenletek, egyenlőtlenségek) Tk. 203-222. oldal

Feladat (füzetbe): A szövegesfeladatok megoldásának menete (1-7. pont) Tk. 218. oldal

Beadandó feladatok (füzetbe): Tk. 218/11, Tk.219/13, Tk. 221/B12a,b,c

Segédlet:
Gyakorló feladatok
Szöveges feladatok megoldása1
Szöveges feladatok megoldása2

A beküldési határidő: 2020. június 2.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-05-25 13:41:48

11.hét Matematika 6.3.(Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 25. és 29. között a következő feladatokat végezzétek el.


Számhalmazok

 • Természetes számok halmaza
Jele: N ={ 0 , 1 , 2 , …… , + ∞ }
 • Egész számok halmaza
Jele: Z = { - ∞ , …- 2 , -1 , 1 , 2 , … + ∞ }
 • Racionális számok halmaza
Jele: Q = { A racionális számok felírhatóak két egész szám hányadosaként }
 • Irracionális számok halmaza
Jele: Q* = { Az irracionális számok nem írhatóak fel két egész szám hányadosaként }
 • Valós számok halmaza
Jele: R = { A valós számok az egész számegyenest folytonosan kitöltik }

Legyetek szívesek nézzétek meg a következő oktatófilmetOktatófilm

Feladat:
Legyetek szívesek a fentebb megadott információkat lemásolni a füzetetekbe a számhalmazokkal kapcsolatosan!

Házi feladat:
 • Tankönyvetek 223.oldalán található 2.feladat
 • Tankönyvetek 223.oldalán található 3.a, b, feladat

A beküldési határidő: 2020. június 2.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-25 10:11:55

11.hét Matematika 6.2.(Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 25. és 29. között a következő feladatokat végezzétek el.


Témazáró dolgozat
 • Legyetek szívesek a tankönyvetek 202.oldalán található Tudáspróba minden feladatát megoldani!
Beküldendő feladatok:
 • A Tudásprópa feladatai (Tankönyv 202.oldal 1-5.feladatok)


A beküldési határidő: 2020. június 2.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-25 08:49:36

10.hét Matematika 6.2. (Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 18. és 22. között a következő feladatokat végezzétek el.


A rombusz

Tanuljátok meg a tankönyvetek 195.oldalán található Figyelmed meg! szövegrészt!

A rombusz szerkesztése

Nézzétek meg a következő oktatófilmeket!Oktatófilm1 , Oktatófilm2

Húrnégyszög

Az olyan négyszögeket, amelyeknek négy oldala a kör egy-egy húrja húrnégyszögeknek nevezzük.(Tankönyv 196.oldal 1-6 ábra.)

Beküldendő feladatok:
 • A tankönyvetek 195.oldalán található 27.feladat
 • A tankönyvetek 195.oldalán található 28.feladat
 • A tankönyvetek 196.oldalon található ábra. Másold le a füzetedbe. Nevezd meg a négyszögeket!
A beküldési határidő: 2020. május 26.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-18 13:46:26

10. hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

2020. május 18. és 22. között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Nyitott mondatok (egyenletek, egyenlőtlenségek) Tk. 203-222. oldal

Feladat (füzetbe): Tk. 212. oldal 4-5 .példákat lemásolni a füzetbe.

Beadandó feladatok (füzetbe): Tk. 213/B1, Tk.215/B3,

Segédlet: Nyitott mondatok1 Nyitott mondatok2 Nyitott mondatok3

A beküldési határidő: 2020. május 26.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-05-18 13:36:19

10.hét Matematika 6.3. (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 18. és 22. között a következő feladatokat végezzétek el.


A szöveges feladatok megoldásának menete

Pólya György (1887 – 1985) magyar származású matematikus, a matematika tanítás nemzetközileg elismert szaktekintélye írta le először a problémamegoldás lépéseit. Ha ezeket a lépéseket következetesen végrehajtod, akkor könnyebben boldogulhatsz a feladatok megoldásával.
 • Értelmezd a feladatot! Vizsgáld meg, hogy mely adatok szükségesek a megoldáshoz, melyek nem!
 • Keress az adatok között összefüggéseket! Próbáld az egyik adatot kifejezni egy másik segítségével! Keresd meg azokat az ismereteket, amelyek az adatok közti összefüggések felírásához szükségesek!
 • Készíts megoldási tervet! Írd fel a tervnek megfelelő nyitott mondatot! Vizsgáld meg, hogy célszerűen jelölted-e az ismeretlen mennyiségeket!
 • Végezz becslést!
 • Hajtsd végre a tervedet! Old meg a feladatot!
 • Válaszolj a kérdésre!
 • Ellenőrizd, hogy a megoldás megfelel-e a feladat szövegének! A szöveges feladatok megoldásának a helyességét a szöveg alapján kell ellenőriznünk. Előfordulhat, hogy ha az egyenletbe helyettesítjük be a kapott értéket, akkor igaz
egyenlőséget kapunk, de ez az érték mégsem megoldása a feladatnak. Mindig ellenőrizd, hogy a megoldás nem mond-e ellent a gyakorlatnak! Hasonlítsd össze a megoldást a becsült értékkel! Nézd meg ismét, hogy mely adatok voltak szükségesek, s melyek nem a feladatmegoldásához!

Nézzétek meg a következő oktatófilmet!Oktatófilm1

Feladat:
 • A tankönyvetek 218.oldalán található A szöveges feladat megoldásának menetét tanulmányozzátok át, értelmezzétek, gondoljátok át és ezt követően legyetek szívesek lemásolni a füzetbe.
 • A tankönyvetek 216.oldalán található 1.példát ami a szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos, olvassátok el, nézzétek át és ezt követően másoljátok le a füzetbe.
Házi feladat
 • A tankönyvetek 218. oldalán található 11.a feladat
A beküldési határidő: 2020. május 26.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-18 08:43:49

9. hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

2020. május 11. és 15. között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Nyitott mondatok (egyenletek, egyenlőtlenségek) Tk. 203-213. oldal

Feladat (füzetbe): Tk.207. oldal 1.példát lemásolni a füzetbe. Tk.208. oldal 2.példát lemásolni a füzetbe.

Beadandó feladatok (füzetbe): Tk. 207/5a,b, Tk. 208/7a, Tk. 211/10a,b,c

Segédlet:
Egyenletek, egyenlőtlenségek1
Egyenletek, egyenlőtlenségek2
Egyenletek, egyenlőtlenségek3

A beküldési határidő: 2020. május 20.
A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-05-12 15:58:17

9.hét Matematika 6.3. csoport (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 11. és 15. között a következő feladatokat végezzétek el.

Gyakorló feladatok
Legyetek szívesek a megadott dokumentumban található feladatokat elkészíteni a 9.héten. (0 KB)


A beküldési határidő: 2020. május 19.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-11 17:25:09

9.hét Matematika 6.2. csoport (Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 11. és 15. között a következő feladatokat végezzétek el.


Deltoid
Nézzétek meg a következő oktatófilmet!Deltoid

Tanuld meg:
 1. A tankönyvetek 191.oldalán található Figyelmed meg! részt!
 2. A tankönyvetek 193.oldalán található Tételt

Deltoid szerkesztése
Nézzétek meg a következő oktatófilmet!Deltoid szerkesztése

Beküldési feladatok
 • Tankönyvetek 194.oldalán található 25.feladat
 • Tankönyvetek 194.oldalán található 26.feladat A szükséges adatok mérése után számítsd ki a kerületét és a területét!


A beküldési határidő: 2020. május 19.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-11 12:04:15

8. hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

2020. május 4. és 8. között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Terület kerület Tk. 185-202 oldal

Feladat: Füzetbe vázlatkészítés

Füzetbe cím: Síkidomok kerülete, területe
 1. Négyzet (rajz, kerülete, területe)
 2. Téglalap (rajz, kerülete, területe)
 3. Tükrös háromszög (rajz, kerülete, területe)
 4. Deltoid (rajz, kerülete, területe)
 5. Rombusz (rajz, kerülete, területe)
 6. Összefoglaló táblázat készítés (0 KB)
Segédlet a vázlathoz: (0 KB)

Beadandó feladatok (füzetbe): (0 KB)

A beküldési határidő: 2020. május 13.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-05-05 09:47:31

8.hét Matematika 6.3. csoport (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 4. és 8. között a következő feladatokat végezzétek el.


Nyitott mondatok
A tudományokban és a mindennapi életben is fontos, hogy a mennyiségek közti összefüggések alkalmazásával ismert adatokból ismeretlen értékeket tudjuk meghatározni, azaz egyenleteket tudjunk megoldani. Például, ha ismerjük az autónk sebességét és az út hosszát, akkor egy egyszerű egyenlet megoldásával meghatározhatjuk, hogy mennyi idő alatt jutunk célba. A Holdra való utazáskor a tudósoknak rengeteg, nagyon bonyolult egyenletet kellett megoldaniuk.

Nyitott mondatnak nevezünk egy állítást, ha benne betűvel, kipontozással, névmással, stb. jelölt olyan változó fordul elő, amelynek helyébe egy alaphalmaz elemeit helyettesíthetjük be.

Feladat: Legyetek szívesek a következőkben megadott szöveget a füzetetekbe lemásolni
 • tankönyvetek 204.oldalán található Emlékeztető alatt található szövegrészt
 • tankönyvetek 206.oldalán található Értelmezések alatti szövegrészeket (egyenlet, egyenlőtlenség)
Mérleg elv
A két oldal egyenlő változtatásának módszerét az európai matematikusok Al-Hvarizmi (i.sz.820) perzsa-arab matematikus Hiszáb al-dzsabr valmukábala című könyvéből ismerték meg, miután a könyvet latinra fordították. Al-Hvarizmi rendszerezte a görög és az indiai matematikusok eredményeit, de azon túlmenően kidolgozta az egyenletmegoldás általánosan alkalmazható eljárását.

 • A Tankönyvetek 209.oldalán található Az egyenlet két oldalának egyenlő változtatása cím alatti 1.példát figyelmesen olvassátok el és értelmezzétek, gondoljátok végig.
Kövessétek nagy figyelemmel a következő két oktatófilmet az egyenletekkel és az egyenlőtlenségekkel kapcsolatosan! Beadandó feladatok:
 • Tankönyv 206.oldalán található 3.feladat
 • Tankönyv 206.oldalán található 4.feladat

A beküldési határidő: 2020. május 12.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-04 17:18:01

8.hét Matematika 6.2. csoport (Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. május 4. és 8. között a következő feladatokat végezzétek el.


Szabályos sokszögek
Nézzétek meg a következő két oktatófilmetSzabályos sokszögek, és a Tengelyesen szimmetrikus sokszögekkel kapcsolatosan.

Ezt követően a tankönyvetek 187. oldalán található Értelmezés alatti szövegrészt olvassátok el, értelmezzétek és tanuljátok meg!

A tengelyesen tükrös négyszögekkel kapcsolatosan pedig legyetek szívesek elolvasni és értelmezni a tankönyvetek 189. oldalát!

Gyakoroljatok a következő oldalon, ami a sokszögek szimmetriatengelyének számával kapcsolatos itt

Beküldési feladatok:
 • Munkafüzet 61/A 5.feladat
 • Számítsd ki a négyzet kerületét, területét ha oldala 4,25 m!
 • Számítsd ki a téglalap kerületét, területét ha oldalai 3/5dm és 3/4dm!A beküldési határidő: 2020. május 12.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-05-04 11:18:24

7.hét Matematika 6.3. csoport (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. április 27. és 30. között a következő feladatokat végezzétek el.


Szabályos testek
A kocka olyan test, amelynek minden lapja egybevágó szabályos sokszög és a szomszédos lapjai által bezárt lapszögek is azonos nagyságúak. A kocka köré gömb írható úgy, hogy a kocka minden csúcsa a gömbfelületre illeszkedik.

Öt olyan test van, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal.

Nézzétek meg a dodekaéderről a következő kis filmet.Dodekaéder

Ezt követően legyetek szívesek a tankönyvetek 198.oldalán található szabályos testek cím alatti szövegrészt lemásolni a füzetetekbe és próbáljátok meg lerajzolni a hozzá tartozó ábrákat is.

Feladat:
 • Tankönyvetek 202.oldalán található 1, és 2. Feladat (Rajzold le a füzetedbe is a megadott ábrákat!)

Beadandó feladat:
 • Szerkessz egyenlő szárú háromszöget, amelynek az alapja 4cm, szárai 25mm-esek!
 • Tükrözd a háromszöget az egyik szárának egyenesére!
 • Milyen síkidomot alkot együtt az eredeti háromszög és a tükörképe?
 • Számítsd ki ennek a síkidomnak a kerületét!
A beküldési határidő: 2020. május 5.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-04-29 17:56:48

7.hét Matematika 6.2. csoport (Zsuzsa néni csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. április 27. és 30. között a következő feladatokat végezzétek el.


Ismétlés: Mértékváltás
Gyakorolj!itt

Tengelyesen tükrös háromszögek kerülete, területe
Nézzétek meg a következő oktatófilmet 1:40 percig a háromszög kerületének kiszámításával kapcsolatosanKerület

Továbbá nézzétek meg a következő oktatófilmet is, ami a háromszögek területének kiszámításával kapcsolatosTerület

Gyakorolj! itt

Beküldendő feladatok:
 • Tankönyv 186.oldal B4 a., b. feladat


A beküldési határidő: 2020. május 5.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-04-29 17:56:34

7.hét Matematika 6.1. csoport (Péter bácsi csoportja)

2020. április 27. és 30. között a következő feladatokat végezzétek el.

Témakör: Tengelyesen tükrözés Tk. 167-198 oldal

Beadandó feladatok: Tudáspróba Tk. 202 oldal (füzetbe)


A beküldési határidő: 2020. május 5.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-04-28 15:47:02

6.hét Matematika 6.1.csoport (Péter bácsi csoportja)

Témakör: Tengelyesen tükrös négyszögek Tk. 189-197 oldal
Feladatok: Tengelyesen tükrös négyszögek füzetbe vázlatkészítés (fogalom, részei, tulajdonságok)
 1. Tengelyesen tükrös négyszögek Tk. 189. oldal
 2. A deltoid Tk. 190. oldal
 3. A rombusz Tk. 194. oldal
 4. A húrtrapéz Tk. 196. oldal
Beadandó feladatok:
 • Deltoid Tk. 191-192. oldal 3. példa és 4 példa
 • Rombusz Tk. 195. oldal 28. feladat
 • Húrtrapéz húrtrapéz
Szerkesztési segédlet: Deltoid Rombusz

A beküldési határidő: 2020. április 28.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Zimmermann Péter

Módosítva: 2020-04-21 12:48:36

6.hét Matematika 6.3.csoport (Tamás bácsi csoportja)

Kedves Tanulók!

2020. április 20. és 24. között a következő feladatokat végezzétek el.


Szabályos sokszögek
Szabályos sokszögnek nevezzük azokat a sokszögeket, amelyeknek minden oldaluk és minden szögük egyenlő.

Gauss német matematikus bizonyította, hogy nem mindegyik szabályos sokszög szerkeszthető meg körzővel és egyélű vonalzóval.
Nézzétek meg a következő oktatófilmet a szabályos sokszögekkel kapcsolatosan. oktatófilm

Ezt követően legyetek szívesek:
 • Tankönyv 187.oldalán található Értelmezést a lap aljáig lemásolni az ábrákkal együtt,
 • Tankönyv 189. oldalán található Tengelyesen tükrös négyszögek cím alatt található szövegrészeket a hozzá tartozó ábrákkal együtt lemásolni,
 • Tankönyv 191. oldalán található Figyeld meg! szövegrészt a hozzátartozó ábrával együtt lemásolni,
 • Tankönyv 195. oldalon található Figyeld meg! szövegrészt a hozzátartozó ábrával együtt lemásolni a füzetbe!
 • Ezt is írd le! A tengelyesen tükrös négyszögek között találunk olyanokat, amelyeknek van csúcspontot nem tartalmazó tükörtengelye. A tengely a két szemközti oldal felezőmerőlegese, ezért ez a két oldal párhuzamos egymással, tehát az ilyen négyszög trapéz. A párhuzamos oldalak az alapok, a másik két oldal a két szár. Ha a trapéznak van az alapokat felező tükörtengelye, akkor kör rajzolható köré. Az ilyen trapézt húrtrapéznak nevezzük.


A beküldési határidő: 2020. április 28.

A beküldés módja:
 • Az elkészült munkákat a vass@egressy.info címre kell elküldeni.
 • A tárgyhoz írjá(to)k be az osztályotok, majd a tantárgy nevét kötőjellel elválasztva. Végül a saját neveteket/tanuló nevét. (pl. Tárgy: 5.B - informatika - Kiss Pista)

Szerző: Nagy Győry Tamás

Módosítva: 2020-04-20 17:33:30

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.